Oeo căm tu Tubeoism

Đây là 1 blog được viết cho mục đích chuyên biệt, bạn có thể tìm thấy những mảng nội dung sau đây ở Tubeoism:

  • Kế toán, đặc biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị
  • Luật & thuế Việt Nam ( 1 xíu xiu)
  • Tin học ứng dụng (mức độ từ sơ cấp đến cao cấp)

Tạm thời là thế, tùy theo nội dung viết được mà tôi sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp.

Advertisements