Liên hệ với tôi

Về cơ bản, tôi không có thói quen công bố email, số điện thoại cá nhân hoặc địa chỉ cư trú, công tác ở những trang mà thông tin có thể được truy xuất công cộng. Do đó, hãy tóm tắt ngắn gọn vấn đề bạn cần trao đổi với tôi ở form dưới đây*:  

*Địa chỉ email bạn cung cấp theo form này chỉ được sử dụng để tôi có thể liên lạc lại với bạn, và được cam kết không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào bởi chính tôi.

Advertisements